کالاهای صنعتی و ساختمانی

کالاهای صنعتی و ساختمانی

 

از جمله خدمات شرکت بهین تامین اهورا در زمینه صادرات کالاهای صنعتی و ساختمانی می توان به خدمات صادرات محصول سقف و دیوار پوش PVC و صادرات کامیون ها و سیمی تریلر های حمل زباله به کشور های همسایه نام برد :