پودر پیزوالکتریک

پودر پیزوالکتریک

این شرکت به عنوان تامین کننده اصلی پیزوالکتریک در ایران، قادر به تهیه و تامین پودر پیزوالکتریک از چین و اروپا می باشد.

csm_NC22_7be6009b94_8299b8d1becsm_NC18_97656c2124_987dd9648ecsm_NC2_6d58a8e10d_e6db278586

————————————————————————————————————————————————————————————————

خصوصیات پودر پیزوالکتریک شرکت اروپایی Noliac دانمارک

materials_overview_web_04f8a4f493

خصوصیات پودر اروپای شرقی

دانلود کاتالوگ

خصوصیات پودر پیزوالکتریک چین

دانلود کاتالوگ

به دلیل تنوع بسیار پودر پیزوالکتریک، جهت تهیه پودر و قیمت آن با ما تماس بگیریرد.