مواد اولیه سنگی، فلزی و غیر فلزی

مواد اولیه سنگی، فلزی و غیر فلزی

 

خدمات صادراتی این شرکت در زمینه محصولات مواد اولیه سنگی و فلزی در حال حاضر شامل صادرات سنگ باریت و صادرات کاتد مس می باشد که در زیر به آن اشاره ای مختصر شده است :

 

سنگ باریت

صادرات سنگ باریت

انواع باریت در اشکال کلوخه، پودر و سنگ از معادن موجود در یزد و کارگاه فرآوری اصفهان قابل تامین می باشد. مصارف باریت این شرکت در زمینه های رنگ سازی و حفاری می باشد. رنگ باریت سفید و عیار بالای g/ml 4.2 دارد.

دانلود کاتالوگ سنگ باریت

کاتد مس

صادرات کاتد مس

با درصد خلوص 99.995 و قابل تامین از آفریقا، اروپا و چین با قیمتی زیر شاخص LME