مشاوره در زمینه ساخت و ارائه تست های آزمایشگاهی

مشاوره در زمینه ساخت و ارائه تست های آزمایشگاهی

اين شركت با دسترسي به آزمايشگاه هاي مجهز اندازه گيري فركانس طبيعي و محرك هاي پيزوالكتريك قابليت انجام پروژه هاي صنعتي و تحقيقاتي مربوطه را دارا مي باشد.

 

IMG_0001

 

IMG_0013