شستشوی آلتراسونیک در جواهر سازی

شستشوی آلتراسونیک در جواهر سازی

برای تمیز کردن سریع، دقیق و در عمق گردنبند، گل سینه، ساعت، سکه ها و دیگر قطعات با ارزش است. استفاده از امواج فراصوت مناسب ترین روش تمیز کردن مناطقی است که در آن پارچه، برس و دیگر روش های تمیز کردن معمولی قابل اجرا و دسترسی نمی باشد. دستگاه شستشوی آلتراسونیک در  هر دو فرایند تولید و تعمیرجواهرات استفاده می شود.

Capture6