شستشوی آلتراسونیک برد الکترونیک

شستشوی آلتراسونیک برد الکترونیک

حمام شستشوی اولتراسونیک در تمیز کردن قطعات الکترونیکی مانند مقاومت، خازن، ترانزیستور، قرقره، دیود، فیوز، و غیره کاربرد گسترده ای یافته است. با توجه به دقت تمیز کردن و اندازه کوچک دستگاه شستشوی آلتراسونیک، این روش راه حلی کارآمد و به صرفه جهت تمیز کردن کل مدار و حتی کوچکترین قطعات و بخش های قابل دسترس یک مدار الکترونیکی در زمانی بسیار کم خواهد بود. از این دستگاه در شستشوی بردهای آسانسور و کلیه بردهای صنعتی استفاده شده است و کاربران از آن بسیار راضی هستند.

311111