صادرات سنگ باریت

صادرات سنگ باریت

انواع باریت در اشکال کلوخه، پودر و سنگ از معادن موجود در یزد و کارگاه فرآوری اصفهان قابل تامین می باشد. مصارف باریت این شرکت در زمینه های رنگ سازی و حفاری می باشد. رنگ باریت سفید و عیار بالای g/ml 4.2 دارد.

دانلود کاتالوگ سنگ باریت