سنسور

سنسور

اين شركت با در اختيار داشتن سنسورهاي با دقت ميكرون قابليت اندازه گيري و ثبت دامنه ارتعاشي ترانسديوسر ها را در سه بعد دارا مي باشد و آماده ارائه خدمات مربوط به اندازه گيري دامنه  ارتعاشي جهت بررسي و مقايسه نتايج با داده هاي نرم افزاري مي باشد.

 

sensor