تحلیل نرم افزاری با نرم افزار ANSYS

تحلیل نرم افزاری با نرم افزار ANSYS

گروه مهندسي اين شركت با تجربه چندين ساله در زمينه آموزش و انجام آناليزهاي مودال، هارمونيك ، ترانزينت و صوتي ابزارهاي ارتعاشي آماده ارائه خدمات به دانشجويان محترم مي باشد.

web1

 

web2

 

web3