استخدام

استخدام

اعتبار: 1396/05/30

ارسال رزومه از طریق: Info@iranbta.com
محل کار: اصفهان

1- مهندس مکانیک

شرایط: مسلط به کتیا و آشنایی با زبان انگلیسی  گرایش: ترجیحا ساخت و تولید

2- کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی

شرایط:مسلط به زبان انگلیسی   گرایش: فنی و مهندسی یا دارای سابقه در خرید تجهیزات صنعتی

3- مهندس الکترونیک
شرایط: آشنایی با زبان انگلیسی و سویچینگ و هیترهای القایی

1- فوق دیپلم مکانیک

شرایط: مسلط به کتیا و آشنایی با زبان انگلیسی  گرایش: نقشه کشی