اخذ نمایندگی شرکت سیتادل انگلیس در زمینه فروش ضد جلبک آلتراسونیک کشتی و ضد صدف آلتراسونیک کشتی

اخذ نمایندگی شرکت سیتادل انگلیس در زمینه فروش ضد جلبک آلتراسونیک کشتی و ضد صدف آلتراسونیک کشتی

شرکت Citadelproducts انگلیس در زمینه فروش دستگاه آلتراسونیک ضد صدف و فروش دستگاه ضد جلبک کشتی ها فعالیت دارد. محصولات این شرکت در آمریکا طراحی و در انگلیس ساخته می شوند. محصولات این شرکت دارای قیمت و طراحی مناسب مخصوص بازار ایران می باشد. عمر محصولات از بین 15-20 سال بوده و بر روی سیستم سونار کشتی نیز اثر نامطلوب نمی گذارد. همچنین می توان این سیستم را بر روی سایر تجهیزات دریایی از قبیل لوله و مخازن نیز نصب نمود.

citadel نامه نمایندگی این شرکت تا سال 2018